Vítejte na stránkách Biomania.cz.

Biomania je studentskou organizací se statutem občanského sdružení, založenou studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Naším hlavním cílem je propojovat zájmy posluchačů přírodovědných a biomedicínských oborů na půdě univerzity i mimo ni.

Naší první aktivitou se stalo organizování studentské párty Biomania, kterou pořádáme každý semestr. Biomania vznikla původně spíše z recese, a tak jsme si vybrali za svého maskota Kachnu, dokonalého tvora, kterou můžete vidět na našem logu dodnes.

V současné době se věnujeme i "vážnějším" záležitostem, jako je organizace každoroční Studentské vědecké konference věnované tématům biotechnologií a biomedicíny. Toto setkání má ambici stát se platformou pro mladé vědce a studenty přírodních věd z regionu střední Evropy, jež by jim umožňovala prezentovat své výsledky a diskutovat o pokrocích v těchto fascinujících vědních disciplínách. Naši konferenci organizují studenti pro studenty a to jí dodává nezapomenutelnou neformální atmosféru a oceňovanou autentičnost.

Biomania se také snaží přispět ke zlepšení životního prostoru v novém kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. Investovali jsme nemalé úsilí a čas do zavedení systému pro třídění odpadu v kampusu. Více detailů o projektu Zelený kampus naleznete na samostatné webové stránce http://zelenykampus.biomania.cz/.

Na stránkách Biomania.cz můžete nalézt všechny potřebné informace k blížícím se akcím organizovaným naším sdružením stejně jako záznamy z akcí, které již proběhly. Na stránkách jsou k dispozici i fotografie z těchto podniků a kontakty na členy Biomanie. Pokud máte zájem být s námi v kontaktu on-line, neváhejte a navštivte stránky Biomanie na Facebooku. Najdete tam ještě více informací o našich aktivitách.

Přejeme vám příjemné brouzdání po Biomania.cz. Let's Duck!

Události

Biomania tiskne u CtrlP

Sponzoři a partneři